Opprett konto (avtalekunde)

Her kan du søke om og opprette konto for avtalekunder. Hvis du er medlem i en klubb som har avtale med oss velger du “Klubbmedlem” som kontotype og kan umiddlebart handle med klubbens rabatter.

Admin kontoer for forbund og klubber samt landslag krever manuell behandling/godkjenning. Du vil bli varslet per e-post når søknaden er behandlet.